ODPOWIEDNIE PRZYGOTOWANIE

Poszczególnymi klubami kierował odpowiednio przygotowany student pedagogiki po­sługując się rozmaitymi stylami. Na marginesie warto zauważyć, że fakt, iż jeden odpowiednio przygotowany człowiek był w stanie posługiwać się różnymi stylami kierowania grupą, wskazuje, iż można się nauczyć stylów kierowania i nie są one czymś danym przez naturę.Wróćmy jednak do omawianych badań. Odpowiednio przygotowani obserwatorzy śledzili interakcje we wspomnianych klubach i w czasie badań przeprowadzali wywiady z członkami grup. Na podstawie tego materiału doszli do następujących wniosków.Jeżeli chodzi o produktywność, to grupy kierowane autokratycznie są nieznacznie lepsze od grup kierowanych demokratycznie. Przewaga ta jest niewielka, na korzyść zaś grup demokratycznych przemawia fakt, że chłopcy kierowani demokratycznie nie przerywali pracy, gdy kie­rownik grupy wychodził, co — niestety — zdarzało się w grupach auto­kratycznych. Najgorzej pod względem produktywności wypadły grupy kierowane liberalnie. Jeżeli chodzi o te właśnie grupy, to warto zwró­cić uwagę, że gdy przywódca liberalny wychodzi, chłopcy pracują na­dal i, co ciekawsze, wyłania się spośród nich nieformalny przywódca, który obejmuje kierownictwo.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)