NORMY GRUP

Mogą to być normy grup wtórnych, np. zawodowych, do których na­leżą członkowie danej grupy nieformalnej. I tak sposób, jak pozdrawiają się członkowie danej grupy, np. czy całują kobiety w rękę, stanowi normę kulturową charakterystyczną dla społeczeństwa, w którym fun­kcjonuje ta grupa. Jeżeli zaś w grupie nauczycieli, stanowiących ciało pedagogiczne danej szkoły, obowiązuje norma, że „będąc nauczycielem należy się bardzo schludnie ubierać”, to taka norma jest przeniesieniem na teren tej specyficznej grupy norm obowiązujących w grupie zawodo­wej nauczycieli.Jak już wspomnieliśmy, normy są to przepisy (których treść sta­nowią właśnie zachowania) obowiązujące wszystkich bez wyjątku członków grupy. Członkowie grupy muszą sobie normy te przyswoić, zwłaszcza gdy są nowicjuszami.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)