NISKA POZYCJA

Osoby o niskiej pozycji w hierarchii władzy bardziej lubią osoby, które według nich posiadają wysoką władzę, niż osoby, których władza według ich oceny jest niska.Osoby o wysokiej władzy mniej lubią osoby o niskiej władzy, a bardziej osoby, które zgodnie z ich oceną mają wysoką władzę.Jeżeli idzie o ocenę, na ile jest się samemu łubianym, to okazuje się, że najbardziej realistyczne spojrzenie, najmniejsze odchylenia od stanu faktycznego, tzn. od średniej oceny otrzymanej od innych, wy­kazują osoby nisko usytuowane na drabinie władzy, szczególnie przy ocenie stosunku do nich osób stojących na wysokim szczeblu. Nato­miast największe odchylenia od rzeczywistych ocen innych występują u ludzi o wysokiej władzy, którzy sądzą, że osobnicy o niskiej władzy znacznie mniej ich lubią, niż to ma miejsce naprawdę.Ustalono, że w czasie dyskusji najczęściej zwracali się nawzajem do siebie osobnicy o wysokiej władzy, dalsze miejsce zajmuje częstość zwracania się osobników o wysokiej władzy do osobników o niskiej pozycji, ci zaś najczęściej zwracają się do osób o wysokiej władzy, na­tomiast bardzo rzadko do innych osób o niskiej władzy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)