NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ EMOCJI

Nie­współmierność emocji może wynikać z ogólnej lub wybiórczej (obej­mującej tylko niektóre emocje) wzmożonej pobudliwości emocjonalnej, stanowiącej wrodzoną lub nabytą cechę osobowości. W naszych rozwa­żaniach pragniemy zwrócić uwagę głównie na niektóre przyczyny nie­współmiernych emocji, występujące niezależnie od dyspozycji osobo­wościowych. Istnieje ciekawe zjawisko sam o wzmacniania emocji. Po­lega ono na tym, iż przeżycie nawet słabego stanu emocjonalnego (na­stroju) zwiększa wybiórczo pobudliwość dla tej samej emocji. Człowiek zalękniony znacznie łatwiej wpada w panikę niż spokojny, rozdrażniony może zareagować furią na błahą nawet przeszkodę, osobnik rozbawiony zinacznie silniej reaguje na bodźce humorystyczne niż obojętny lub zamyślony. Zręczny reżyser, mówca czy humorysta, pragnąc u słucha­czy lub widzów wzbudzić silne emocje — najpierw umiejętnie wywo­łuje odpowiedni nastrój emocjonalny.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)