NIEWSPÓŁMIERNE WZMOCNIENIE

Samowzmocnienie jest skutkiem nastawień wywołanych procesem emocjonalnym, a powodujących selektywny odbiór i interpretacją bodźców. Zaczyna tu działać coś w ro­dzaju błędnego koła, które może doprowadzić do wysoce niewspół­miernej reakcji emocjonalnej, jeśli nie włączą się w porę mechanizmy kontroli.Niewspółmierne emocje może też spowodować indukcja emo­cjonalna: człowiek jest skłonny do przeżywania tych samych emocji co otaczające go osoby. Mimika i pantomimika emocji należą do silnych bodźców emotogennych — wywołują analogiczne emocje u innych ludzi. Być może, iż zjawisko to odgrywało ważną rolę w inte­growaniu działań pierwotnej hordy, w każdym razie przetrwało i dziś również sprawia, że człowiek przebywający w grupie, której człon­kowie nawzajem indukują się emocjonalnie, przeżywa niezwykle silne, niekiedy niewspółmierne lub ekscesywne emocje.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)