NIEWSPÓŁMIERNE EMOCJE

Nieadekwatne lub niewspółmierne emocje mogą stać się nawykiem tak samo jak wszel­kie inne reakcje podlegające wyuczeniu. Owo uczenie się, którego wynikiem jest powstanie trwałych cech osobowości, odbywa się zwykle drogą warunkowania bądź naśladownictwa. Jeśli ktoś, występując publicznie, w obecności wielu osób, doznał kiedyś dotkli­wych przykrości lub urazów, mogła wytworzyć się u niego stała skłon­ność do reagowania lęk’em na wszystkie sytuacje społeczne i obawa przed jakimikolwiek wystąpieniami publicznymi. Jeśli objawy bezradno­ści ii meszczęśliwości zjednywały komuś zwykle pomoc i współczucie otoczenia, postawa taka może przejść u niego w trwały sposób zachowa­nia. Oprócz jednak cech nabytych w opisany wyżej sposób na drodze wa­runkowania, liczne inne powstają przez naśladowanie wzorców rodzin­nych. Jest to tzw. dziedziczenie społeczne. Wykazano np., że silny lęk przed burzą, piorunami, klęskami żywiołowymi lub duchami przejawiają jedynie te dzieci, których matki żywią analogiczne lęki.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)