NIEOCENIONE OBSERWACJE

Tego rodzaju obserwacje są nieocenione zwłaszcza dla komunikacji lotni­czej. Wspomnijmy, że metody śledzenia za pomocą radaru, a także za pomocą namiaru radiowego wykorzystywane są, jako metody uzupeł­niające, do badania wędrówek ptaków..Ba, a wędrówki ludzi? Współczesne wyprawy badawcze nie odby­wają się bez sprzętu łączności. Oczywiście historia odkryć geograficz­nych dowodzi, że aby ich dokonać, nie musiano bynajmniej dyspono­wać stacjami radiowymi — ale też możność korzystania z nich znacz­nie zmniejsza niebezpieczeństwo, nie mówiąc już o oszczędności cza­su. Jak wielką wagę przywiązują organizatorzy współczesnych wypraw do właściwego wyposażenia radiowego, niech świadczy taki oto frag­ment charakterystyki pojazdów mechanicznych, użytych przez ogólno- brytyjską ekspedycję antarktyczną, która w latach 1955—1958 prze­była ląd w poprzek, docierając po drodze do bieguna południowego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)