NIE KAŻDA DEPRYWACJA

Nie każda deprywacja czy niedobór powoduje frustrację, chociaż za­wsze pociąga za sobą skutki specyficzne, np. brak ważnego składnika pokarmowego (białka, witaminy) może nie powodować żadnej frustracji. Podobnie, jeśli jakiś cel nie był specjalnie atrakcyjny albo jeśli szanse jego osiągnięcia były z góry oceniane jako nikłe — łatwo godzimy się z niepowodzeniem bez żadnych następstw ubocznych. Również nie każ­da przeszkoda powoduje frustrację.Ogólnie biorąc, przeszkody dzielimy na zewnętrzne i wewnętrzne. Przeszkodę zewnętrzną może stanowić brak narzędzi, defekt urządzeń, niewykonalność zadania, a także sprzeciw innych ludzi lub utrudnianie nam osiągnięcia celu. Przeszkodą wewnętrzną może być nasza własna niesprawność, nieumiejętność lub nieudolność, jak również inna, kon­kurencyjna potrzeba lub konkurencyjny cel stawiający nas w sytuacji wewnętrznego konfliktu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)