NERWICE

Związek nerwic z zaburzeniami osobowości, aczkolwiek oczy­wisty, nie jest bynajmniej prosty. Na temat wielorakich przyczyn i uwarunkowań nerwic istnieje ogromna literatura, powstało mnóstwo teorii, zarówno na terenie psychologii, jak medycyny. Aby w sposób możliwie przystępny i syntetyczny ująć ogromną wiedzę zgromadzoną na ten temat, należy stwierdzić, iż w genezie poważnych zaburzeń za­chowania, jakimi są nerwice, niewątpliwą rolę odgrywają trzy grupy czynników: czynniki konstytucjonalne i ustrojowe, czynniki osobowo­ściowe i czynniki sytuacyjne. Najbardziej niejasna i kontrowersyjna jest pierwsza grupa czynników. Nie ulega wątpliwości, iż ludzie różnią sią pod pewnymi wzglądami już od urodzenia, co przejawia sią nawet w zachowaniu niemowląt. Za sprzyjające powstawaniu nerwic uważa sią najczęściej dwie właści­wości wrodzone: chwiejność wegetatywną i słabość układu nerwo­wego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)