NASTĘPSTWA SILNYCH FRUSTRACJI

Omówimy teraz zupełnie odmienny rodzaj zaburzeń, dotyczący sfery procesów motywacyjnych, a więc określających kierunek i energię dzia­łania. Każdy człowiek natrafia w życiu na sytuacje, gdy dążenie do realizacji pożądanego celu napotyka przeszkodę. Następuje niepowodze­nie lub pojawia się groźba niepowodzenia, a w dalszej konsekwencji zaspokojenie jakiejś potrzeby zostaje zwykle udaremniony. Sytuacja taka ma dwojakiego rodzaju skutki: specyficzne i niespecyficzne. Spec y f i c zpe skutki niepowodzenia wynikają wprost z rodzaju potrze­by, która pozostała nie zaspokojona. W przypadku podstawowych po­trzeb biologicznych, takich jak potrzeby pokarmowe, ekologiczne, po­trzeba bezpieczeństwa — skutki owe mogą być wręcz groźne dla zdro­wia lub życia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)