NARZĘDZIE LUDZI

Otóż narzędziem ludzi zajmujących się organizacją ruchu pasażerskiego i towarowego stał się komputer — ale nie jako oddzielna maszyna zastępująca wcześ­niej już znane arytmometry ułatwiające urzędnikom trud liczenia, lecz jako nierozerwalne ogniwo systemu informacji i rezerwowania miejsc. Innym ogniwem tego systemu są urządzenia telekomunikacyjne, po­nieważ bez nich cały ten system nie miałby wielkiego sensu. Chodzi bowiem o to, aby przykładowo pasażer, który ze Sztokholmu leci do Teheranu z przesiadką w Moskwie, miał zapewnione dogodne połącze­nie w jak najkrótszym czasie. Potrzeby w zakresie systemów rezerwowa­nia miejsc stały się tak duże, iż w produkcji ich wyspecjalizowały się nawet niektóre firmy.

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)