NAKREŚLONA ROLA

Nakreślona tu rola kolektywu w kształtowaniu się człowieka, w two­rzeniu się zasad współżycia pomiędzy ludźmi, a także w gromadzeniu wiedzy o prawach przyrody i sposobach jej opanowania pozwala raz jeszcze stwierdzić, iż człowiek jest istotą społeczną nie tylko w swo­jej genealogii, ale także w swoim specyficznym sposobie życia i typie mentalności, zdobywanym w procesie socjalizacji, dokonującej się w ra­mach i dzięki grupom społecznym, których jest członkiem, a nie przy­noszonym na świat przez dziecko w formie gotowego wyposażenia. Do­bitnym potwierdzeniem tej tezy mogą być przykłady dzieci chowanych w zupełnej izolacji, które pozostając od wczesnego dzieciństwa poza zasiągiem oddziaływania społeczeństwa, nie posiadały cech „ludzkich”; nie umiały poruszać się w postawie wyprostowanej, mówić itd. A zatem człowiek rozporządza specyficznie ludzkimi cechami li tylko wtedy, gdy jest członkiem społeczeństwa, gdy żyje wśród innych ludzi .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)