NAJWIĘCEJ BŁĘDÓW

Badania nad strukturami porozumiewania się doprowadziły do jedno­znacznych wyników, jeżeli idzie o wyłanianie się kierowników w ba­danych grupach oraz zadowolenie z pracy osób uczestniczących w po­szczególnych typach struktur. Uzyskano je zadając badanym pytania: „Kto był kierownikiem w twojej grupie?” i „Czy jesteś zadowolony z wykonywanej pracy?” Okazało się, że za kierowników grupy uznawano osoby, które w cza­sie rozwiązywania zadania zajmowały centralne pozycje w strukturze komunikowania się, a więc pozycje oznaczone literą C na schematach obrazujących kształt struktury, z wyjątkiem struktury o kształcie „pię- cioboku”, gdzie nie można wyróżnić pozycji bardziej centralnych od pozostałych. Na marginesie tego wyniku nasuwa się wniosek, że struktu­ry komunikowania się i władzy pokrywają się ze sobą, tzn. że wystar­czy, iż ktoś zajmuje wysoką pozycję w strukturze komunikowania, żeby był niejako predysponowany do zajęcia wysokiej pozycji w strukturze władzy, a z kolei człowiek zajmujący wysoką pozycję w hierarchii władzy ma dostęp do większej liczby informacji i tym samym zajmuje wyższą pozycję w strukturze porozumiewania się.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)