NAJBARDZIEJ ZAGADKOWE

Najbar­dziej zagadkową co do przyczyn grupę ciężkich zaburzeń czynności stanowią psychozy funkcjonalne, takie jak schizofrenia, cyklofrenia lub paranoja. W psychozach obok patalogicznych zaburzeń procesów poznawczych, jak hulacynacje lub urojenia, spotykamy głę­bokie zmiany emocjonalne, zakłócenia świadomości i destrukcję oso­bowości — przy braku wyraźnych uszkodzeń układu nerwowego. Czyn­niki psychologiczne odgrywają rolę w genezie i przebiegu psychoz, nie wyjaśniają ich jednak w pełni. Intensywne badania nad tym zagadnie­niem przynoszą co pewien czas informacje o wykryciu nieprawidło­wości w procesach biochemicznych, endokrynalnych, lub nawet zmian mikroanatomicznych w układzie nerwowym psychotyków, jednakże do­tychczasowa wiedza o przyczynach psychoz jest niedostateczna. Nato­miast wielkiego skoku dokonała tarapia psychoz, szczególnie farmakote­rapia, dzięki której uzyskuje się obecnie wyleczenia w ponad połowie przypadków.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)