NA PODSTAWIE BADAŃ

Na podstawie badań stwierdzono, że brak przystosowania do życia społecznego u członków grup zajmujących niskie pozycje społeczne może się przejawiać w dwóch rodzajach aktywności. Jeden z nich, to nadmierna aktywność, polegająca zwykle na zachowaniach agresyw­nych, zwracających na siebie uwagę, na stawianiu otoczeniu nieuzasad­nionych wymagań. Przeciwieństwem takich zachowań, nie cieszącym się jednak również aprobatą społeczną, jest nadmierna bierność. Czło­wiek bierny nie wchodzi w interakcje z innymi, w małym tylko stopniu przyczynia się do osiągnięcia celu grupowego i wobec tego nie jest wybierany jako partner do działań. Warto może dodać, że również osoby nadmiernie dbające o swoje zdrowie, często przesiadujące u lekarzy, nie zajmują na ogół wyższych pozycji w grupie. Podobnie okazało się, że osoby często ulegające wy­padkom przy pracy również zajmują raczej niskie pozycje socjometrycz­ne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)