Mikroprocesor jako wymiar szybkości komputera

Płyta główna stanowi mózg komputera. Jednak, mimo iż każdy człowiek posiada mózg, to nie każdy ma równe możliwości jego wykorzystania i nie każdy wykorzystuje w pełni nawet te możliwości. Takim wyznacznikiem możliwości komputera jest jego mikroprocesor. Stanowi on centralną jednostkę obliczeniową, wykonaną jako pojedynczy układ scalony o wielkim stopniu integracji. Mikroprocesor jest w stanie wykonywać w ciągu każdej sekundy wiele operacji cyfrowych według instrukcji przesyłanych przez system komputerowy. Obwody logiczne, umożliwiające dokonywanie operacji, stanowią tranzystory, W miarę postępu technicznego rosły możliwości mikroprocesorów i stopień ich skomplikowania. Pierwsze procesory, wyprodukowane w latach osiemdziesiątych XX wieku, kiedy zaczynała się era komputerów osobistych, zawierały kilka tysięcy tranzystorów, dzisiaj pojedynczy mikroprocesor zawiera już wiele milionów tranzystorów. Prędkość pracy mikroprocesorów uległa więc zwielokrotnieniu, przy czym ich cena znacząco się obniżyła. Pierwszy, wyprodukowany w 1973 r. mikroprocesor kosztował 200 dolarów amerykańskich, wykonywał 60 tysięcy operacji w ciągu sekundy, a częstotliwość jego pracy wynosiła 108 kHz.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)