KTÓRA STRUKTURA LEPSZA?

Uczynić to można przez do­danie do siebie wszystkich odległości dzielących od siebie wszystkie pozycje (po podsumowaniu otrzymujemy dla „łańcucha” 40 odległości, a dla „krzyża” 32 odległości), a następnie przez podzielenie tych sum przez sumy odległości dzielących pozycję B od innych pozycji w obu strukturach (tzn. oddzielnie dla „łańcucha” i oddzielnie dla „krzyża ). Otrzymamy dla pozycji B w „łańcuchu” 5,7 (40 : 7), a dla pozycji B w „krzyżu” 4,6 (32 : 7). Mówiąc inaczej, z punktu widzenia „centralności” pozycja B w „krzyżu” jest wyższa od pozycji B w „łańcuchu”. Warto również zapytać, która z tych dwóch struktur jest „lepsza” z punktu widzenia szybkości rozwiązywania zadania i poprawności roz­wiązań. Jeżeli jako wskaźnik weźmiemy właśnie wszystkie odległości dzielące od siebie wszystkie pozycje struktury, to zauważymy wyraźną wyższość „krzyża” nad „łańcuchem”, gdyż ten pierwszy ma ich tylko 32, a drugi aż 40.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)