KRYTERIUM PODZIAŁU

Później dokonano innych wynalazków z dziedziny, zwanej teleko­munikacją: pojawiło się najpierw radio, potem telewizja i różne inne pokrewne środki przekazywania informacji. Telekomunikacja jest dziś tak ogromną dziedziną, że istnieje potrzeba jakiegoś jej podzielenia na działy węższe. Za kryterium podziału przyjąć należy przeznaczenie przekazywanych wiadomości. Jeśli więc wiadomości .wymieniane są pomiędzy dwoma 6 abonentami lub dwiema „stacjami”, jak to się fachowo określa, mówimy, że chodzi w tym przypadku o telekomunikację porozu­miewawczą. Telefonia więc należy do telekomunikacji porozu­miewawczej, ponieważ w połączeniu telefonicznym rozmówcy wymie­niają wiadomości przeznaczone tylko dla nich i dla nikogo innego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)