KOMPUTER POMAGA W ZARZĄDZANIU

Komputer pomaga w zarządzaniu, głównym jednak ogniwem po­zostaje człowiek i dlatego potrzeby rozwoju urządzeń i sieci transmisji danych nie umniejszają znaczenia tych urządzeń, które służą do prze­syłania informacji w postaci zrozumiałej dla człowieka. Mówiliśmy wyżej o sieciach telefonii przewodowej; wspiera ją łącz­ność telefoniczna prowadzona przy zastosowaniu fal radiowych. W dążeniu do wykorzystania surowców buduje się kopalnie, szyby i zakłady przetwórcze w miejscowościach bardzo trudno dostępnych. A łączność z tymi obiektami gospodarczymi, zarówno ze względów czysto pro­dukcyjnych jak i ze względu na zatrudnionych tam ludzi, jest wręcz ko­nieczna.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)