KLASY UCZESTNICZĄCE

Opisany wyżej układ dwóch klas uczestniczących w charakterystycz­nym, dominującym w danej formacji sposobie produkcji, to jedynie uniwersalny dla społeczeństw klasowych model biegunowy , który pozwala na uchwycenie istoty stosunków ekonomiczno-społecznych da­nego społeczeństwa. Istniejące w rzeczywistości struktury klasowe two­rzą jednak zawsze układy znacznie bardziej skomplikowane, i to z kilku powodów:Pewne grupy — drobnotowarowi wytwórcy oraz ludzie parający się pracą umysłową — występują we wszystkich społeczeństwach kla­sowych, zajmując w nich specyficzne pozycje.Pracownicy umysłowi zawsze są związani zarówno z klasą panującą, służąc jej swoją pracą, jak i klasami wyzyskiwanymi, czerpiąc środki do życia ze sprzedaży własnej siły roboczej (swych umiejętności i talen­tów). Do tej grupy należą szamani, czarownicy, kapłani, znachorzy — rozpoczynając wyliczenie od zajęć tej kategorii, które, chronologicznie rzecz traktując, pojawiły się najwcześniej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)