KIERUNEK DZIAŁANIA

Trzy pierwsze modyfi­kują zwykle niekorzystnie kierunek działania, natomiast deterioracja obniża jego sprawność. Wyróżnienie powyższych typów nie oznacza, iż w praktyce obserwujemy je oddzielnie — przeciwnie, często wystę­pują one łącznie. Omówimy je jednak kolejno.Nieadekwatność emocjonalna polega na reagowaniu emocją w danej sytuacji nieuzasadnioną lub jakościową nietrafną. Przy­kłady nieadekwatnych reakcji emocjonalnych opisywaliśmy już po­przednio, omawiając zjawiska przemieszczenia agresji. Gdy ktoś wścieka się na Bogu ducha winnych ludzi lub z pasją atakuje przedmioty mar­twe — daje wyraz nieadekwatnej reakcji emocjonalnej. Wiele takich reakcji ma swe źródło w tym, iż bodźce wywołujące procesy emocjo­nalne łatwo podlegają warunkowaniu i generalizacji, przy czym dzieje się to poza kontrolą świadomości.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)