KIEROWNIK AUTOKRATYCZNY

Kierownik autokratyczny sam decyduje zarówno o tym, co grupa ma robić, jak i w jaki sposób będzie to robić oraz kto będzie wykonywał poszczególne czynności. Innymi słowy, nie pozwala on de­cydować innym członkom grupy o jej życiu. Kierownik autokratyczny stosuje dużo kar, przy czym ukaranemu nie wyjaśnia dokładnie, za co został ukarany i co ma robić, żeby w przyszłości uniknąć kary. Kie­rownik taki rozkazuje _i nadzoruje wykonanie rozkazów, nie biorąc osobiście udziału w wykonywaniu poszczególnych czynności.Przeciwieństwem kierownika autokratycznego jest kierownik de­mokratyczny, który kierując grupą liczy się z sugestiami jej człon­ków i dąży do tego, by decyzje były podejmowane grupowo. I tak grupa sama decyduje o tym, co będzie robić, jakich środków użyje do osiągnięcia celu i kto ma wykonywać poszczególne części pracy. Kie­rownik przedstawia tylko alternatywne cele i środki, ale samą decyzję pozostawia grupie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)