KAŻDA JEDNOSTKA

Każda jednostka ma swoje miejsce w społeczeństwie, spełnia określo­ne w nim role, tkwiąc w sieci powiązań międzyludzkich wyznaczonych interakcjami, wzmocnionymi i ugruntowanymi przez instytucje wytwo­rzone w jego ramach. W pewnych typach społeczeństw wiek, płeć czy pozycja w systemie pokrewieństwa wyznacza w sposób jednoznaczny miejsce osobnika we wszystkich sferach życia społecznego’. W innych,   bardziej skomplikowanej strukturze, jednostka wchodzi w skład róż­nych grup, tworzonych w oparciu o rozmaite zasady, uczestnicząc w nich niejako tylko częścią swej osobowości. Pełnione przez nią role spo­łeczne wymagają często sprzecznych ze sobą zachowań i postaw. We wszystkich rodzajach społeczeństw występuje tendencja do określania miejsca jednostki w sieci powiązań międzyludzkich przy po­mocy imion własnych. Jedną z najbardziej powszechnych form, będącą, jak już zostało powiedziane, w różnym stopniu kluczem do rozszyfro­wania pozycji jednostki w społeczeństwie, jest lokowanie jej w struktu­rze pokrewieństwa.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)