IZBA REJESTRACJI CZĘSTOTLIWOŚCI

Po wojnie jednak sytuacja pod tym względem stała się znacznie trudniejsza, ponie­waż ogromny ilościowy wzrost stacji radiowych i rozwój łączności radio­wej spowodował zatłoczenie widma częstotliwości radiowych. Zakłóce­nia w nadawaniu programów radiowych były dotkliwą, ale nie najgorszą tego konsekwencją. Istniało zagrożenie cywilnej komunikacji lotniczej właśnie ze względu na to, że nie można było w każdym przypadku za­pewnić należytej łącznpści radiowej pomiędzy samolotami a lotniskami. Należało bezwzględnie tę nienormalną sytuację uporządkować. I wtedy to, w roku 1947, Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny zwołał do Atlantic City w Stanach Zjednoczonych konferencję międzynarodo­wą, która powołała do życia Międzynarodową Izbę Rejestracji Czę­stotliwości (ang. International Frequency Registration Boarcf).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)