GRUPY KIEROWNICZE

O    grupach kierowanych liberalnie niewiele da się powiedzieć poza tym, że zarówno przejawy agresji, jak i przyjaźń między ich członkami były słabo wyrażone, natomiast chłopcy często zwracali się o informacje do kierownika grup. Należy zauważyć, że chłopcy kierowani w spo­sób liberalny byli niezadowoleni z uczestnictwa w tych właśnie gru­pach. Nic więc dziwnego, że przedstawione wyżej wyniki doprowadziły autorów badań do wniosku, iż kierownictwo demokratyczne jest lepsze od autokratycznego, szczególnie ze względu na znacznie wyższe morale, niższą zaś agresywność i apatię kierowanych grup.Omówione przed chwilą badania zapoczątkowały serię dalszych ba­dań, które miały udowodnić, iż również w różnego rodzaju grupach naturalnych kierownictwo demokratyczne jest lepsze od autokratycz­nego. Badania tego rodzaju przeprowadzono w zakładach przemysło­wych i w szkołach.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)