GRUPA LUDZI

Dlatego też, gdy jakaś grupa ludzi poddana zostanie ostremu stressowi (np. oddział wojska), zaburzeniom nerwicowym ulegną przede wszyst­kim ci, którzy uprzednio wykazywali zaburzenia osobowości. Można też przewidzieć, iż jeśli u jednego osobnika wystąpią wszystkie trzy czyn­niki etiologiczne, a więc neuropatia, zaburzenie osobowości i stress, to wybuch nerwicy będzie praktycznie biorąc nieuchronny.Podana tutaj trójczynnikowa koncepcja genezy nerwic nie jest by­najmniej jedyna lub obowiązująca, ale pozwala ująć nerwicę w jej złożonych uwarunkowaniach, co ma praktyczne znaczenie dla terapii. W genezie większości nerwic uczestniczą prawdopodobnie wszystkie trzy wyróżnione grupy czynników. W trakcie leczenia często obserwuje się, iż usunięcie sytuacji stressowej (czasem wystarcza samo umieszcze­nie w sanatorium) lub dopomożenie pacjentowi, by sytuację przestał odczuwać jako stress — usuwa symptomy nerwicy. Usunięcie symptomów nie oznacza jednak wyleczenia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)