GŁÓWNA ZASŁUGA

Główną zasługą Selyego oraz jego uczniów i wspołpracowmkow by wykazanie, iż wiele chorób o dotychczas niejasnej etiologii i patoge­nezie ma swoje źródło bądź w działaniu przewlekłych, przekraczającyc odporność jednostki stresorów, bądź w nadmiernych reakcjac obronnych, bądź wreszcie w zaburzeniach ogolnego zespołu przysto wania. Do chorób takich należą m. in. niektóre choroby zapalne i aler- criczne choroby wrzodowe przewodu pokarmowego, niektóre choro y przemiany materii, choroba nadciśnieniowa, choroby naczyn wieńco­wych serca i zawały, gościec, wszystkie nerwice narządowe (serca, z łądka etc.), zaburzenia płciowe oraz poważny odsetek chorob nowo­tworowych. Selye wywoływał wielokrotnie zaburzenia i choroby, nawet owrzodzenia i nowotwory, u zwierząt eksperymentalnyc , po c ając działaniu silnych stresorów. Ponieważ rozwój cywilizacji niesie z sobą pomnożenie sy j nych, a w wielu przypadkach także obniża indywidualną odporność, nerwice narządowe, zaburzenia psychosomatyczne i choroby z nieprzy­stosowania stały się prawdziwą plagą naszych czasów, chociaż wystę­powały — rzecz jasna — od czasów najdawniejszych.

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)