FORMY EKSPOZYCJI

Trzy formy ekspozycji społecznej: hiperakceptacja (sława), hiperdominacja (władza) i hipergratyfikacja (majątek) dają poczucie mocy i wielu ludzi gotowych jest wszystko poświęcić dla ich osiągnięcia. Osoby dążące do mocy mogą rozwijać energiczną działalność gospodarczą, społeczną, polityczną, artystyczną lub naukową i być bardzo wartościowymi jed­nostkami. Wszakże dwa niebezpieczeństwa tkwią w takiej strukturze osobowości: wielkie ryzyko ciągłej frustracji, gdyż ekspozycja społeczna z samej swej natury może być udziałem tylko nielicznych, oraz koniecz­ność konkurencji z innymi, która prowadzi do konfliktów, postaw, a czę­sto i działań aspołecznych, niekiedy do zmierzania „po trupach” do celu. Dążenie do ekspozycji przeciwstawia jednostkę innym ludziom i pro­wadzi do zjawisk negatywnych, jeśli nie równoważą go dostatecznie silne pozytywne postawy społeczne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)