ETAPY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTW

Etapy rozwoju spo­łeczeństw ludzkich wyznaczają stale doskonalone techniczne metody produkcji, które wraz z doświadczeniem, nabytym w toku posługiwania się nimi, tworzą kategorię określaną mianem sił wytwórczych. Osiągnięcie przez społeczeństwo pewnego poziomu rozwoju sił wytwór­czych wiąże się każdorazowo z wykształceniem określonych stosunków, w jakie wchodzą ludzie w toku wytwarzania, współdziałając ze sobą oraz uczestnicząc w podziale pracy; ta kategoria społecznych interakcji nosi nazwę stosunków produkcji. Typ istniejącej organizacji — od żywiołowo zadzierżgniętych więzi na gruncie działalności wytwórczej do bardzo skomplikowanych ukła­dów społecznych, związanych z posiadaniem rozwiniętej technologii, w które jest uwikłany współczesny człowiek — wyznaczał, a i obecnie determinuje, możliwości oddziaływania na przyrodę, jej opanowania i przeobrażenia, kształtując horyzonty umysłowe jednostek.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)