DROBNOTOWAROWI WYTWÓRCY

Drugą z wymienionych grup stanowią drobno towarowi wy­twórcy. Specyfika ich pozycji polega na tym, iż łączą w sobie cechy klas przeciwstawnych: posiadają środki produkcji, ale sami produkują przy ich pomocy. Nie zachodzi przywłaszczanie produktu dodatkowego, wytworzonego przez innych — zjawisko charakterystyczne dla stosun­ków międzyklasowych. Drobnotowarowi wytwórcy są więc klasą de- fektywną, tzn. pozbawioną własności formacjotwórczych, nie mającą klasy opozycyjnej w stosunku do siebie, z której istnieniem i funkcjono­waniem byliby sprzężeni. Niemniej przedstawiciele tej klasy (lecz nie ona sama) uczestniczą w dominującym w danej formacji sposobie pro­dukcji, stanowiąc niejako rezerwuar osobników, którzy drogą awansu i degradacji lub, ściślej ujmując, drogą bogacenia się względnie uboże­nia przedostają się — w pewnych okresach historycznych nawet ma­sowo — do klas podstawowych. Tak działo się we wszystkich epokach.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)