Dostępne kolekcje i zbiory

Wprowadzenie szerokim frontem multimediów do placówek muzealnych ma na celu nie tylko uatrakcyjnienie zwiedzania i podnoszenie frekwencji. Za pomocą multimediów można przekazać treści i zilustrować pewne zagadnienia, które prezentowane w inny sposób są dla dzieci czysto abstrakcyjne i po prostu nudne. Na przykład: w muzeum przyrodniczym prezentacja 3D opowiadająca o powstaniu Ziemi, gór i oceanów, a później życia biologicznego wygrywa konkurencję z każdą tradycyjna ekspozycją i każdym wykładowcą. Coraz częściej muzea zaopatrują się w kioski multimedialne za pomocą których mogą zwiedzającym udostępnić wszystkie swoje zbiory. Ograniczone powierzchnia sal ekspozycyjnych skazuje znakomitą większość zbiorów i kolekcji muzealnych na wegetowanie w magazynach. Oprócz tego, niektóre eksponaty ze względu na zły stan zachowania nie nadają się do umieszczenia na wystawie. Natomiast zdigitalizowane i opracowane w formie prezentacji multimedialnej być ocalone od zapomnienia. Jest to udogodnienie także dla ludzi prowadzących badania i opracowania naukowe.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)