DO PRZESYŁANIA WIADOMOŚCI

Do przesłania wiadomości nie wystarczy jednak przetworzenie mo­wy na sygnały elektryczne i zestawienie odpowiedniej drogi. Sygnały wymagają jeszcze dodatkowych operacji, aby nie zostały drogą zbytnio osłabione i zniekształcone lub zakłócone tak, iżby nie można było z nich prawidłowo odtworzyć pierwotnej wiadomości. Tym właśnie zadaniem zajmuje się w telekomunikacji technika przesyłania sygnałów — tele­transmisja. Jak z tego wynika, podział telekomunikacji przyjmuje za podstawę albo stronę techniczną telekomunikacji, albo też jej użyteczność dla czło­wieka. A przecież jeśli chce się znaleźć W KRĘGU TELEKOMUNIKACJI, nie można mówić o tym, jak ta dziedzina służy społeczeństwu, nie za­stanawiając się nad podstawami technicznymi jej różnorodnych możli­wości.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)