DEPRYWACJA

Deprywacja (niezaspokojenie) w zakresie owych potrzeb może spowodować także specyficzne zaburzenia psychiczne, takie np. jak apatia na tle ogólnego osłabienia u osób wygłodzonych lub zabu­rzenia pamięci, myślenia i uwagi spowodowane niedoborem tlenu u osób przebywających na dużych wysokościach. Są to bezpośrednie skutki braku substancji lub warunków fizycznych niezbędnych do życia i spra­wnego funkcjonowania.Mniej znane są specyficzne skutki tzw. depry wacji informa­cyjnej. Powstaje ona np. wówczas, gdy człowieka umieści się w specjalnej dźwiękoszczelnej i pozbawionej światła komorze, izolującej od wszelkich bodźców zmysłowych. Takie warunki są dla człowieka trud­ne do zniesienia i szybko prowadzą do poważnych zaburzeń, wśród któ­rych zdarzają się symptomy występujące w poważnych chorobach psy­chicznych, np. halucynacje*. Wykazano w ten sposób, iż kontakt ze światem i stały odbiór bodźców z otoczenia należą do repertuaru waż­nych potrzeb ludzkich. Deprywacja lub groźba deprywacji w zakresie potrzeb bezpieczeństwa, więzi emocjonalnej lub pozycji społecznej — prowadzi do poważnych zaburzeń przystosowania, zaburzeń osobowości i nerwic, o czym będzie jeszcze mowa później.

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)