CZYNNIKI SYTUACYJNE

Istnieją podstawy, by twierdzić, iż deteriora­cja jest mniejsza wówczas, gdy czynność jest zgodna z kierunkiem emocji, np. czynność ucieczki przy strachu, czynność walki przy gnie­wie. Natomiast wówczas, gdy czynność nie ma nic wspólnego z kie­runkiem emocji lub jest jej przeciwna — deterioracja będzie szczegól­nie drastyczna. Należy pamiętać, iż działania, do których skłaniają silne emocje, charakteryzują się szybkością, użyciem dużej siły mięśniowej, zaangażowaniem całej niemal muskulatury, uproszczonym przebiegiem i bezpośrednim ukierunkowaniem na cel. Przy silnych emocjach głów­nie tego typu czynności mogą ulec ewentualnemu usprawnieniu, nato­miast działania wysoce złożone, wymagające subtelnego różnicowania i bardzo precyzyjnych ruchów, zmierzające okrężnie do celu — ulegną deterioracji, nawet gdy kierunek ich jest zgodny z kierunkiem emocji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)