CELOWE POSŁUGIWANIE SIĘ STYLEM

Jeżeli natomiast chodzi o sytuacje średnio sprzyjające kierownikowi, to celowe wydaje się posługiwanie się w nich stylem demokratycznym.Jeżeli kierownik jest średnio łubiany przez podwładnych, wówczas po­winien starać się o zmianę tego stosunku na jeszcze bardziej sprzyja­jący, co może nastąpić wówczas, gdy będzie się liczył z opinią kiero­wanych przez siebie członków, pozwoli im na współdecydowanie i będzie ich nagradzał. Również wtedy, gdy zadanie nie jest zbyt jasne, prze­dyskutowanie pomaga uczynić je bardziej zrozumiałym. Warto zwrócić uwagę, że jak to wynika z pamiętników z okresu wojny, w wojsku, które ze względu na to, że działa w zagrożeniu, jest kierowane autokratycznie, zdarzają się sytuacje, kiedy do głosu do­chodzi demokratyczny styl kierowania. Ma to miejsce w tym okresie pracy sztabów, w którym podejmuje się decyzje dotyczące planowania jakiejś operacji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)