CELE TOWARZYSTWA

Do celów tego towarzystwa należy wymiana poglądów na tematy naukowe w określonej dziedzinie. Jeżeli przyjmiemy, że wymiana ta odbywa się na publicznych zebraniach, łatwo zauważyć, że normę, która będzie obowiązywać w tym towarzy­stwie, stanowi „systematyczne uczestnictwo w zebraniach”. Gdyby człon­kowie towarzystwa nie przestrzegali tej normy, to wówczas towarzystwo nie wypełniałoby zaakceptowanego celu i ostatecznie przestałoby praw­dopodobnie istnieć. Mówiąc nieco inaczej — przestrzeganie norm przy­czynia się do osiągania celów przez grupy. A więc pewien stopień kon­formizmu jest konieczny nie tylko dla osiągnięcia swoich celów przez grupy, ale wręcz dla samego ich istnienia.Podsumowując: w grupach istnieją akceptowane i przestrzegane przez ich członków przepisy zachowania się, tzn. normy, których przestrzega­nie ułatwia osiągnięcie celów grupowych i istnienie grupy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)