CEL GRUPY

Szereg badaczy zwraca uwagę na dużą rolę celu grupowego. Ludzie kierujący grupami uważają za rzecz bardzo ważną w grupach produkcyj­nych posiadanie przez nie jakiegoś celu. Okazało się bowiem, że zu­pełny brak celu czy tylko brak wyraźnego celu powoduje, iż aktywność i produktywność grupy jest znikoma. Nie dość jednak na tym, żeby grupa posiadała jakiś cel; jeśli cel ten ma mobilizować członków grupy do działania, musi być jasny. Nie wy­starcza więc, żeby grupa stawiała sobie za cel np. rozwój nauki pol­skiej, ale musi ona wiedzieć, o jaką dziedzinę nauki chodzi i jakie szcze­gółowe zadania należy wykonać, żeby istotnie cel ten osiągnąć. Takim zadaniem może być np. wydawanie pisma naukowego czy prowadzenie ważnych badań w danej dziedzinie nauki. Że istotnie tak jest, świadczą rezultaty badań empirycznych, z których wynika ważny dla każdego z nas wniosek praktyczny, iż kierując jakąś grupą czy uczestnicząc w niej powinniśmy się starać o postawienie sobie maksymalnie jasnego celu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)