CEL EKSPERYMENTU

Celem eksperymentu było zbadanie roli nacisku grupowego w kie­runku wydania sądu niezgodnego z rzeczywistością. Okazało się, że spora liczba osób ulegała w takiej sytuacji naciskowi grupowemu i po­dawała oceny niezgodne z rzeczywistością, zgodne zaś z ocenami gru­py. Osoby, które uległy naciskowi, pytane, dlaczego tak postąpiły, róż­nie to wyjaśniają. Niektóre twierdzą, że nie były pewne swoich sądów, inne, że chciały jak najlepiej wykonać zadanie, a jeszcze inne utrzymy­wały, że wystąpiło u nich coś w rodzaju halucynacji i naprawdę wi­działy, że długi odcinek jest krótki. A zatem nawet w zakresie takich prostych spraw jak spostrzeganie odcinków i ocena ich długości grupa może wywierać duży wpływ. Istnieje szereg czynników zwiększających lub zmniejszających skutki tego nacisku. Efekty jego zależą m. in. od rodzaju zadania, które stoi przed grupą. Im bardziej jest ono niejasne (np. kiedy różnice w dłu­gości odcinków są nieznaczne), tym nacisk grupy będzie skuteczniejszy. W sytuacjach takich opinie i wypowiedzi innych osób stanowią dla nas ?wego rodzaju pomoc.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)