Kategoria: W kręgu telekomunikacji

CO TO JEST TELEKOMUNIKACJA?

W 1839 r. pomiędzy Petersburgiem a Warszawą zbudowano linię telegrafu optycznego. Na 148 wysokich murowanych wieżach umiesz­czone były trzy ruchome belki. Był to tak zwany semafor. Każdemu położeniu semafora odpowiadała jedna litera. Obserwator śledził przez lunetę położenie belek, odczytywał literę i natychmiast powiadamiał 0    tym swojego kolegę — sygnalistę, który odpowiednio manipulował korbą nadającą za pomocą lin to samo położenie semaforowi na „swojej” wieży. Po chwili literę powtarzał semafor na następnej wieży i w ten sposób wiadomość przekazywana była coraz dalej i dalej. Od chwili nadania znaku w Petersburgu do chwili powtórzenia go w Warszawie mijało zaledwie 20 minut.Długo to czy krótko?

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!

TELEGRAF OPTYCZNY

Wiadomość o wygranej 2 grudnia 1805 r. przez Napoleona bitwie pod Austerlitz (dzisiejszy Sławków koło Brna na Morawach) dotarła do Paryża dopiero po 10 dniach, a i to dzięki temu, że kurierzy wiozą­cy tę wiadomość pędzili nieustannie dniem i nocą, zmieniając tylko konie. Przekazanie depeszy w ciągu kilkudziesięciu minut może więc być uważane za czas bardzo, ale to bardzo krótki. W czasach Napoleona Bonapartego istniał już telegraf optyczny. Twórcą jego był Klaudiusz Chappe, a pierwsza linia tego urządzenia została we Francji wybudowana jeszcze w 1794 r. I chociaż wkrótce powstało jeszcze kilka linii, żadna z nich nie prowadziła do Sławkowa.

 

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!

POROZUMIEWANIE SIĘ NA DALEKIE ODLEGŁOŚCI

Telegraf optyczny wynaleziony został niespełna 200 lat temu, ale już od bardzo dawna istniały najróżniejsze sposoby przekazywania wiado­mości za pomocą sygnałów świetlnych albo dźwiękowych. Palono ogniska na wzgórzach lub na wieżach, bito w dzwony, uderzano w bębny. W Afryce jeszcze i dzisiaj niektóre plemiona przekazują nawet na dalekie odległości wiadomości za pomocą tam-tamów. Właśnie porozumiewanie się na dalekie odległości za pomocą sygna­łów nazwane zostało „telekomunikacją”. Na dobrą sprawę i tam-tamy,telegraf semaforowy należą do telekomunikacji w szerokim rozumie­niu tego słowa. Dzisiaj potocznie pod terminem „telekomunikacja” rozumie się te tylko sposoby porozumiewania na odległość, które zwią­zane są z urządzeniami wykorzystującymi energię elektryczną.

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!

ŚCISŁA DEFINICJA

Gdyby jednak ktoś chciał poznać ścisłą definicję telekomunikacji, może znaleźć w Konwencji Telekomunikacyjnej — „konstytucji” Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego — sformułowanie określające telekomuni­kację jako: „każde przesyłanie, nadawanie lub odbiór znaków, sygnałów, pisma, obrazów i dźwięku lub wiadomości wszelkiego rodzaju drogą przewodową, radiową, optyczną lub za pomocą innych systemów elektromagnetycznych”.Telekomunikacja w tym znaczeniu ma już historię ponad dwustu­letnią, pierwsze pomysły telegrafu elektrycznego sięgają bowiem po­łowy XVIII wieku. Jedną z pierwszych praktycznych prób telegrafu elektrycznego przeprowadził w Barcelonie Francisco Salva y Campillo w r. 1795, a więc prawie w tym samym czasie, kiedy Chappe wybudo­wał pierwszą linię telegrafu semaforowego.

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!