Kategoria: Nowinki technologiczne

Pojęcie techniki

Każdy człowiek wie, że technika ma ogromny wpływ na nasze życie. Największym zadaniem techniki to ulepszenie, ułatwienie jak również unowocześnienie życia każdemu człowiekowi. Na rozwój całej społeczności ludzkiej należącej do danego społeczeństwa największy wpływ ma technika, elektronika, multimedia. To właśnie rozwój techniki daje człowiekowi wiele możliwości. Największym wynalazkiem, który rozwinął ludzi jest oczywiście komputer. Powstał on dzięki pracy i staraniom ludzi, którzy chcieli wynaleźć coś dla ludzkości co ułatwi i uprości ich pracę. Tak, więc można stwierdzić, że technika poprzez szereg doświadczeń dąży do powstania jakiegoś konkretnego dzieła, które z biegiem czasu okazuje się doskonałym odkryciem. Także z techniką związane są urządzenia techniczne, rysunek techniczny oraz wiele innych rzeczy. Jest to więc sztuka polegająca na tworzeniu i zaskakiwaniu innych ludzi. Ze względu na szereg możliwości jakie daje nam technika człowiek może sprawniej funkcjonować. Jej wynalazki oraz dzieła wykorzystywane są w każdej niemal dziedzinie życia. Dlatego co dziennie korzystamy z różnych wynalazków technicznych, które powstały. Oczywiście umożliwia ona normalne życie ludziom niepełnosprawnym, którzy dzięki technice mogą samodzielnie poruszać się na wózkach inwalidzkich.

Nie do końca szkodliwe okulary

W kinach coraz więcej filmów można oglądać w technice 3D. Do oglądania takich projekcji potrzebne są jednak specjalistyczne okulary. W przeciwnym razie filmy w tej technologii nie nadają się do odbioru. Wiele osób jednak po seansie w 3D narzeka na ból głowy, ból oczy czy ich łzawienie. Pojawiały się wątpliwości czy filmy w 3D nie przynoszą uszczerbku na zdrowiu. Zwłaszcza, że wiele filmów w tej technologii przeznaczonych jest dla dzieci. Lekarza uspokajają, że filmy te nie są szkodliwe dla zdrowia, lecz na należy oglądać je z umiarkowaniem. Negatywny wpływ na zdrowie człowieka miałoby oglądać filmu w tej technologii przez przerwy przez trzy, cztery godziny. Zwykle film trwa dwie godziny, nawet mniej, więc nie ma takiego ryzyka. Na pewno oglądanie całej Sagi Władcy Pierścieni w technologii 3D miałoby negatywny wpływ na widza. Jest to praktycznie cały dzień projekcji. Dyskomfort podczas oglądania zwyczajnego filmu w tej technologii 3D mogą odczuwać osoby z wadą wzroku lub z astygmatyzmem.

Sztuki plastyczne

Sztuki plastyczne są to dzieła wykonane przez człowieka. Zaliczane są do sztuk pięknych razem z literaturą oraz muzyką. Sztuki plastyczne dzielą się na różne dziedziny. Ze względu na formy płaszczyznowe wyróżniamy malarstwo, grafikę, rysunek, animację, fotografikę i inne. Natomiast ze względu na formy przestrzenne wyróżniamy dziedziny takie jak architektura, scenografia, rzeźba, instalację, lalkarstwo i wiele innych. Malarstwo jest sztuką wykonywaną przez człowieka. Są to dzieła podziwiane w galeriach czy też na wystawach. Grafika natomiast jest powieleniem danych rysunków wykonanych wcześniej przez kogoś. Może to być grafika komputerowa, użytkowa lub tez warsztatowa. Rysunek jest także dziełem stworzonym przez człowieka przy użyciu odpowiednich narzędzi takich jak ołówek, kredka czy też flamaster. Kolejną ze sztuk plastycznych jest fotografia. Jest to uwiecznienie danego miejsca czy zdarzenia poprzez odpowiedni sprzęt jakim jest aparat. Kolejną z licznych sztuk plastycznych jest rzeźba. Jest to dzieło człowie3ka przedstawiające jakąś postać lub tez rzecz. Może to być rzeźba wykonana z drewna, gliny czy też innych materiałów.