BADANIE STRUKTUR

Jeżeli chodzi o tę drugą modyfikację, to powodował ją fakt, że w miarę wzrostu liczby członków w grupie i liczby dawanych i otrzymywanych wyborów, coraz trudniejsze się staje skonstruowanie przejrzystego socjogramu. Dla­tego też badacze coraz częściej posługują się najrozmaitszymi metodami statystycznymi, żeby przy ich pomocy opisać strukturę socjometryczną badanej grupy.Mówiąc ogólnie, struktura socjometryczna to układ pozycji zróżni­cowany ze względu na liczbę otrzymywanych wyborów od wszystkich członków grupy lub — formułując to nieco inaczej — zróżnicowanych ze względu na stopień, w jakim dany członek grupy jest łubiany przez wszystkich pozostałych członków grupy. Badaczy zajmujących się badaniem struktur socjometrycznych inte­resowało niejednokrotnie, z jakimi cechami koreluje zajmowanie wy­sokich i niskich pozycji w strukturze socjometrycznej. Ze względów praktycznych szczególne zainteresowanie budzą cechy posiadane przez osoby zajmujące pozycje wysokie, ponieważ ludzie ci są w pewnym stopniu predysponowani do zajmowania stanowisk kierowniczych.

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)