ANALIZA REAKCJI

Analizując reakcje na autokratyczny styl kierowania ustalono, że grupy te są słabo zintegrowane i mało spoiste. Chłopcy działają w nich często jako indywidualni osobnicy, czego świadectwem było częstsze posługiwanie się zaimkiem „ja” niż zaimkiem „my .Zupełnie inaczej przedstawiała się sytuacja w grupach kierowanych demokratycznie. Nie występowały takie zjawiska jak agresywność czy apatia, natomiast między członkami grupy panowała przyjaźń oparta na wspólnie wykonywanej pracy. Przyjaźń ta prowadziła do dużej inte­gracji, spoistości grupy, co przejawiało się m. in. w częstszym używaniu zaimka „my” niż „ja”. Grupy kierowane demokratycznie przejawiały dużą inicjatywę i ory­ginalność. Członkowie ich wysuwali liczne propozycje dotyczące życia grupowego, i to propozycje nowatorskie, czego — jak wiemy — nie obserwowano w grupach kierowanych autokratycznie. Warto też dodać, że członkowie grup kierowanych demokratycznie nagradzali się wzajem­nie, udzielając sobie pochwał.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)